Eshop - Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vánoční ozdoby, DUV-družstvo,

se sídlem nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

IČ 00030074,

zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl Dr VIII, vložka 48,

jako prodávající

 

a

 

...............................................................................,

bytem ......................................................................,

jako kupující,

 

uzavřeli dne ..................... roku.......... kupní smlouvu, podle které prodávající kupujícímu prodal .....................................................................................................

 

Kupující tímto podáním, ve smyslu ustanovení   2846 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), odstupuje v zákonné lhůtě od výše uvedené kupní smlouvy. Postup prodávajícího a kupujícího po odstoupení od této kupní smlouvy upravuje ustanovení   1847 až 1850 NOZ.

 

V .......................................... dne ................................rok.....................

 Kupující:

???
???
24
1
1
poradi
DESC
-1
-1
gj70fcs1d91oomhm0b7pi24t23
Copyright: © 2017 VANOCNIOZDOBY.CZ